Sanhi at Bunga

Lesson Plan  |  DOCX


Published on 2019 December 16th

Description
Sanhi at Bunga Filipino 2 Quarter 1
Objective
Napag-uugnay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari ayon sa binasang teksto.

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Filipino
Pagbasa: pag-unawa sa binasa
Educators
Napag-uugnay
ang
sanhi at
bunga ng
mga
pangyayari
sa binasang
talata/teksto

Copyright Information

Rowena Barot (rowena.barot) - Manuel L. Quezon ES, Quezon City, NCR
Yes
Rowena G. Barot
Use, Print

Technical Information

1.03 MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document