Self Learning Module - Quarter 1 - Komunikasyon at Pananaliksik: SHS, Module 1- 13

Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 May 26th

Description
Contents: 1. Komunikasyon at Pananaliksik SHS: Quarter 1 -Module 1: Wika (Kahukugan at Kabuluhan ng Wika. 2. Komunikasyon at Pananaliksik SHS: Quarter 1 -Module 2: Konseptong Pangwika (Wikang Pambansa, Wikang Opisyal, Wikang Panturo, at Multilingguwalismo). 3. Komunikasyon at Pananaliksik SHS: Quarter 1 -Module 3: Konseptong Pangwika (Homogenous at Heterogenous na Wika). 4. Komunikasyon at Pananaliksik SHS: Quarter 1 -Module 4: Konseptong Pangwika (Rehistro/Barayti ng Wika, Lingguwistikong Komunidad). 5. Komunikasyon at Pananaliksik SHS: Quarter 1 -Module 5: Mga Konseptong Pangwika. 6. Komunikasyon at Pananaliksik SHS: Quarter 1 -Module 6: Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori). 7. Komunikasyon at Pananaliksik SHS: Quarter 1 -Module 7: Gamit ng Wika sa Lipunan (Pasalita). 8. Komunikasyon at Pananaliksik SHS: Quarter 1 -Module 8: Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan. 9. Komunikasyon at Pananaliksik SHS: Quarter 1 -Module 9: Kasaysayan ng Wikang Pambansa. 10. Komunikasyon at Pananaliksik SHS: Quarter 1 -Module 10: Pagtalakay ng Iba't ibang Indibidwal Ukol sa Wikang Pambansa. 11. Komunikasyon at Pananaliksik SHS: Quarter 1 -Module 11: Pananaw ng Iba't ibang Awtor sa Wikang Pambansa. 12. Komunikasyon at Pananaliksik SHS: Quarter 1 -Module 12: Sanaysay. 13. Komunikasyon at Pananaliksik SHS: Quarter 1 -Module 13: Sanhi at Bunga.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 11, Grade 12
Mga konseptong Pang-wika Kasaysayan ng Wikang Pambansa Mga Sitwasyong Pangwika sa Pilipinas
Educators, Learners
Naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa mga
napakinggang sitwasyong pangkomunikasyon sa
radyo, talumpati, at mga panayam Natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng
mga konseptong pangwika Naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa mga
napanood na sitwasyong pang komunikasyon sa
telebisyon (halimbawa: tonight with arnold clavio,
state of the nation, mareng winnie,word of the
lourd (http://lourddeveyra.blogspot.com)) Naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa
sariling kaalaman, pananaw, at mga karanasan Nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya
(facebook, google, at iba pa) sa pag-unawa sa mga
konseptong pangwika . nabibigyang kahulugan ang mga komunikatibong
gamit ng wika sa lipunan (ayon kay m. a. k.
halliday) Natutukoy ang iba’t ibang gamit ng wika sa lipunan
sa pamamagitan ng napanood na palabas sa
telebisyon at pelikula (halimbawa: be careful with
my heart, got to believe, ekstra, on the job, word Naipaliliwanag nang pasalita ang gamit ng wika sa
lipunan sa pamamagitan ng mga pagbibigay
halimbawa Nakapagsasaliksik ng mga halimbawang sitwasyon
na nagpapakita ng gamit ng wika sa lipunan . nakapagbibigay ng opinyon o pananaw kaugnay sa
mga napakinggang pagtalakay sa wikang pambansa Nasusuri ang mga pananaw ng iba’t ibang awtor sa
isinulat na kasaysayan ng wika . natutukoy ang mga pinagdaanang pangyayari /
kaganapan tungo sa pagkabuo at pag-unlad ng
wikang pambansa . nakasusulat ng sanaysay na tumatalunton sa isang
partikular na yugto ng kasaysayan ng wikang
pambansa Natitiyak ang mga sanhi at bunga ng mga
pangyayaring may kaugnayan sa pag-unlad ng
wikang pambansa Nakagagawa ng isang sanaysay batay sa isang
panayam tungkol sa aspektong kultural o
lingguwistiko ng napiling komunidad Natutukoy ang iba’t ibang paggamit ng wika sa
mga napakinggang pahayag mula sa mga panayam
at balita sa radyo at telebisyon Natutukoy ang iba’t ibang paggamit ng wika sa
nabasang pahayag mula sa mga blog, social media posts at iba pa Nasusuri at naisasaalang-alang ang mga
lingguwistiko at kultural na pagkakaiba-iba sa
lipunang pilipino sa mga pelikula at dulang
napanood Naipapaliwanag nang pasalita ang iba’t ibang
dahilan, anyo, at pamaraan ng paggamit ng wika
sa iba’t ibang sitwasyon Nakasusulat ng mga tekstong nagpapakita ng mga
kalagayang pangwika sa kulturang pilipino Natutukoy ang iba’t ibang register at barayti ng
wika na ginagamit sa iba’t ibang sitwasyon
(halimbawa: medisina, abogasya, media, social
media, enhinyerya, negosyo, at iba pa) sa
pamamagitan ng pagtatala ng mga terminong ginamit sa mga larangang ito Nakagagawa ng pag-aaral gamit ang social media
sa pagsusuri at pagsulat ng mga tekstong
nagpapakita ng iba’t ibang sitwasyon ng paggamit
sa wika

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

9.24 MB
application/x-zip-compressed