Paggawa ng Dayagram ng Ugnayang Sanhi at Bunga Mula sa Tekstong Napakinggan

Self Learning Module  |  PDF


Published on 2024 May 31st

Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Ginang Evelyn A. Alvarez mula sa Paaralang Elementarya ng Santor at ito'y naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon ng Pilipinas. Ang materyal na ito ay nakalaan para sa mga mag-aaral ng ika-limang baitang at nakatuon sa paggawa ng dayagram ng ugnayang sanhi at bunga mula sa napakinggang teksto.
Objective
1. nakikilala ang sanhi at bunga mula sa tekstong napakinggan.
2. nakakagawa ng dayagram ng ugnayang sanhi at bunga mula sa tesktong napakinggan
3.naiuugnay ang sariling karanasan sa napakinggang teksto.

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Filipino
Pakikinig
Learners
Nakakagawa ng
dayagram ng
ugnayang sanhi at
bunga mula sa
tekstong
napakinggan

Copyright Information

EVELYN ALVAREZ (evelyn.alvarez@deped.gov.ph) - Santor Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
SDO Kalinga, Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

385.82 KB
application/pdf