Musical Form

Learning Material  |  PDF


Published on 2023 January 25th

Description
Sa modyul na ito ay makikilala mo ang mga himig na bumubuo sa isang awit. Malalaman mo ang isa sa mga mahalagang sangkap ng musika na tinatawag nating form.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Music
Form
Learners
Identifies the beginning middle and ending of a song

Copyright Information

MYRNA BAYANG-LIZARDO
Yes
DepEd CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

1.55 MB
application/pdf
19