Self Learning Module - Quarter 2 - Music: Grade 3, Module 1-6

Learning Material, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 July 1st

Description
Contents: 1. Music 3- Quarter 2- Module 1: Tono ng Musika. 2. Music 3- Quarter 2- Module 2: Wastong Tono Gamit ang Boses o Instrumento. 3. Music 3- Quarter 2- Module 3: Ang Melodic Pattern at Melodic Contour. 4. Music 3- Quarter 2- Module 4: Simula, Gitna, Katapusan at Inuulit na Bahagi. 5. Music 3- Quarter 2- Module 5: Mga Linya sa Musika. 6. Music 3- Quarter 2- Module 6: Pagkanta Nang May Kumpiyansa sa Sarili.
Objective
Objectives:
1. natutukoy ang mababa, mataas, di-gaanong mataas, di gaanong mababa, mas mataas, at mas mababang tono; at
2. napaghahambing ang mga tonong nakikita sa bawat sukat.
3. nalalaman ang wastong pitch ng tono na nasa limguhit;
4. naiuugnay ang wastong pitch ng tono gamit ang boses;
5. naiuugnay ang Kodaly Hand Signal sa wastong nota nito.
6. nakabubuo ng simpleng melodic pattern at melodic contour (MU3FO-IIb-5).
7. naunawaan ang mga bahagi ng awitin;
8. nakilala ang simula, gitna, katapusan at inuulit na bahagi ng isang awit (MU3FO-IId-1); at
9. natutukoy ang melodic line ng isang awitin.
10. makatutukoy sa magkatulad, magkapareho at magkaiba na linya sa musika (MU3FO-IId-2).
11. nakaaawit nang tamang tono mula simula hangang wakas kasama ang inuuulit na bahagi (MU3FO-IIg-h-6).

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Music
Rhythm Melody
Educators, Learners
Identifies the pitch of a tone as highhigher moderately high, higher moderately low, lower and low, lower Matches the correct pitch of tones with the voice and with an instrument Relate movements with levels of pitch Matches the voice with the pitches of a melody Recreate simple patterns and contour of a melody Sings entire simple songs with accurate pitch Relates images with sound and silence within a rhythmic pattern Maintains a steady beat when chanting walking tapping clapping and playing musical instruments Creates simple ostinato patterns in measures of 2s, 3s, and 4s through body movements

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

8.49 MB
application/x-zip-compressed