Self-Learning Module - Quarter 3 - Edukasyon sa Pagpapakatao: Grade 5, Modules 1 to 10

Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 August 3rd

Description
Contents: 1. Edukasyon sa Pagpapakatao ,Grade 5, Quarter 3 - Module 1: Kanais-nais na Kaugaliang Pilipino. 2. Edukasyon sa Pagpapakatao ,Grade 5, Quarter 3 - Module 2: Pagiging Malikhain. 3. Edukasyon sa Pagpapakatao ,Grade 5, Quarter 3 - Module 3: Mabuting Pakikilahok. 4. Edukasyon sa Pagpapakatao ,Grade 5, Quarter 3 - Module 4: Masusing Pagpapasiya para sa Kaligtasan. 5. Edukasyon sa Pagpapakatao ,Grade 5, Quarter 3 - Module 5: Responsableng Tagapangalaga ng Kapaligiran. 6. Edukasyon sa Pagpapakatao ,Grade 5, Quarter 3 - Module 6: Walang Kabutihang Dulot ang Kasakiman. 7. Edukasyon sa Pagpapakatao ,Grade 5, Quarter 3 - Module 7: Pakikiisa sa Pagpapanatili ng Kapayapaan. 8. Edukasyon sa Pagpapakatao ,Grade 5, Quarter 3 - Module 8: Pangangampanya sa Pagpapatupad ng mga Batas. 9. Edukasyon sa Pagpapakatao ,Grade 5, Quarter 3 - Module 9: Pakikiisa sa mga Gawaing Nakatutulong sa Bansa Gamit ang Multimedia. 10. Edukasyon sa Pagpapakatao ,Grade 5, Quarter 3 - Module 10: Paglikha ng Proyekto Gamit ang Ibat-ibang Technology Tool.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa
Educators, Learners
Nakasusuri ng mabuti at dimabuting maidudulot sa sarili at miyembro ng pamilya ng anumang babasahin napapakinggan at napapanood Nakasusunod ng may masusi at matalinong pagpapasya para sa kaligtasan Nakapagpapakita ng magagandang halimbawa ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran Nakikiisa nang may kasiyahan sa mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan Nakalalahok sa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas para sa kabutihan ng lahat Nakagagawa ng isang proyekto gamit ang ibat ibang multimedia at technology tools na magagamit sa pagpapatupad ng mga batas na may kinalaman sa kalinisan kaligtasan kalusugan at kapayapaan Nakalilikha ng isang proyekto na nagpapakita ng pagtulong sa bansa at daigdig gamit ang ibat ibang technology tools

Copyright Information

Yes
Departmment of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

6.96 MB
application/x-zip-compressed