Self-Learning Modules - Quarter 3 Edukasyon sa Pagpapakatao: Grade 8, Modules 33 - 40

Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 August 15th

Description
Contents: 1. Edukasyon sa Pagpapakatao 8: Quarter 3- Module 33: Mga Biyaya at Pagpapakita ng Pasasalamat. 2. Edukasyon sa Pagpapakatao 8: Quarter 3- Module 34: Halimbawa ng Pagpapakita ng Pasasalamat o Kawalan Nito. 3. Edukasyon sa Pagpapakatao 8: Quarter 3- Module 35: Ang Mapagpasalamat at Entitlement Mentality. 4. Edukasyon sa Pagpapakatao 8: Quarter 3- Module 36: Angkop na Kilos ng Pasasalamat. 5. Edukasyon sa Pagpapakatao 8: Quarter 3- Module 37: Magulang, Nakatatanda at Awtoridad. 6. Edukasyon sa Pagpapakatao 8: Quarter 3- Module 38: Iwasan: Paglabag sa Paggalang. 7. Edukasyon sa Pagpapakatao 8: Quarter 3- Module 39: Pagsunod at Paggalang: Hubugin at Paunlarin. 8. Edukasyon sa Pagpapakatao 8: Quarter 3- Module 40: Kilos ng Paggalang at Pagsunod.
Objective
1. Natutukoy ang mga biyayang natatanggap mula sa kabutihang-loob ng kapwa at mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat.
2. Nasusuri ang mga halimbawa o sitwasyon na nagpapakita ng pasasalamat o kawalan nito.
3. . Naisasagawa ang mga angkop na kilos ng pasasalamat.
4. mga paraan ng pagpapakita ng paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal.
5. bunga ng hindi pagpapamalas ng pagsunod at paggalang sa magulang, nakatatanda at may awtoridad.
6. Nasusuri ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa magulang, nakatatanda at may awtoridad.
7. Nahihinuha na dapat gawin ang pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda at may awtoridad dahil sa pagmamahal, sa malalim na pananagutan at sa pagkilala sa kanilang awtoridad na hubugin, bantayan at paunlarin ang mga pagpapahalaga ng kabataan.
8. Naisasagawa ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda at may awtoridad at nakaiimpluwensiya sa kapwa kabataan na maipamalas ang mga ito.

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mga Pagpapahalaga at Birtud sa Pakikipagkapwa
Educators, Learners
Natutukoy ang mga biyayang natatanggap mula sa kabutihangloob ng kapwa at mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat Nasusuri ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa magulang nakatatanda at may awtoridad Nasusuri ang mga umiiral na paglabag ng mga kabataan sa katapatan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

4.88 MB
application/x-zip-compressed