Self-Learning Modules - Quarter 2 Araling Panlipunan: Grade 1, Modules 1-7

Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 July 5th

Description
Contents: 1. Araling Panlupunan 1: Quarter 2 - Module 1: Mga Kasapi ng Pamilya. 2. Araling Panlupunan 1: Quarter 2 - Module 2: Ang Aking Pamilya. 3. Araling Panlupunan 1: Quarter 2 - Module 3: Kahalagahan ng Bawat Kasaping Pamilya. 4. Araling Panlupunan 1: Quarter 2 - Module 4: Paglalarawan sa Buhay ng Pamilya Gamit ang Palatakdaan ng Oras. 5. Araling Panlupunan 1: Quarter 2 - Module 5: Mga Pagpapahalaga sa Kuwento ng Sariling Pamilya. 6. Araling Panlupunan 1: Quarter 2 - Module 6: Wastong Pagkilos sa Pagtugon sa mga Alituntunin ng Pamilya. 7. Araling Panlupunan 1: Quarter 2 - Module 7: Magka-ugnay Tayo.
Objective
1. Natutukoy ang kasapi ng pamilya.
2. Naipaliliwanag ang konsepto ng pamilya batay sa bumubuo nito:
● Two parent family
● Single parent family
● Extended family
3. mailarawan ang sariling pamilya batay sa:
• komposisyon o miyembro ng pamilya
• kaugalian at paniniwala sa tahanan
• pinagmulan
• tungkulin at karapatan ng bawat kasapi ng pamilya
4. Nasasabi ang kahalagahan ng bawat kasapi ng pamilya.
5. Nailalarawan ang mahahalagang pangyayari sa buhay ng kanilang ang sariling pamilya tulad ng kasal, kaarawan, binyag, kapanganakan, pagtatapos at iba pa, gamit ang alatakdaang oras
6. Nailalarawan ang mahahalagang pangyayari sa buhay ng pamilya.
7. Napahahalagahan mo ang mga kuwento ng iyong pamilya.
8. Naipapahayag sa malikhaing pamamaraan ang sariling kuwento ng pamilya.
9. Nakagagawa ng wastong pagkilos sa pagtugon sa mga alituntunin ng pamilya.
10. Natutukoy ang mga halimbawa ng mabubuting pakikipag-ugnayan ng sariling pamilya sa iba pang pamilya sa lipunang Pilipino at nasasabi ang kahalagahan nito.`

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagkilala sa mga Kasapi ng Pamilya
Educators, Learners
Nauunawaan ang konsepto ng pamilya batay sa bumubuo nito ie twoparent family singleparent family extended family Nasasabi ang kahalagahan ng bawat kasapi ng pamilya Natutukoy ang mga halimbawa ng ugnayan ng sariling pamilya sa ibang pamilya Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa mabuting pakikipagugnayan ng sariling pamilya sa iba pang pamilya sa lipunang pilipino

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

7.34 MB
application/x-zip-compressed