Wastong Pagbigkas saTunog ng Patinig, Katinig, Kambal-Katinig, Diptonggo at Klaster

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 July 20th

Description
Ang materyal na ito ay proyekto ng CID-LRMS, Dibisyon ng Kalinga at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Basic Education Curriculum. Ito ay isinulat ni Brendita B. Wangli mula sa Paaralang Elementarya ng Andarayan, Distrito ng Rizal. Ang modyul na ito ay nakalaan para sa mga mag-aaral ng Ikalawang Baitang. Ginawa ang modyul na ito upang matutunan o magsilbing daan upang malinang ang kaalaman tungkol sa pagtukoy ng pagkakaiba ng mga tunog na patinig,katinig, kambal-katinig, diptonggo at klaster.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Filipino
Pagbasa: palabigkasan at pagkilala sa salita (phonics and word recognition)
Learners
Nasasabi ang
pagkakatulad
at pagkakaiba
ng mga
pantig/salita

Copyright Information

brendita wangli (binoloc82) - Andarayan Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education- Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

845.26 KB
application/pdf