Naibibigay ang Susunod na Pangyayari sa Kuwento

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 August 27th

Description
Ang materyal na ito ay proyekto ng CID-LRMS, Dibisyon ng Kalinga at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Basic Education Curriculum. Ito ay isinulat ni Susana L. Buking mula sa Rizal Central School, Distrito ng Rizal. Ang modyul na ito ay nakalaan para sa mga mag-aaral ng Ikalawang Baitang. Ginawa ang modyul na ito upang matutunan o magsilbing daan upang malinang ang kaalaman sa pagbibigay ng susunod na mangyayari sa kuwento batay sa tunay na pangyayari, pabula, tula at tugma.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Filipino
Pakikinig: pag-unawa sa napakinggan
Learners
Nakapagbibigay
ng sariling
hinuha sa
napakinggang
teksto/kuwento

Copyright Information

Susana Buking (susanabuking) - Rizal Central School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education- Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

961.96 KB
application/pdf