Self-Learning Modules - Quarter 2 Edukasyon sa Pagpapakatao: Grade 2, Modules 1- 5

Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 June 28th

Description
Contents: 1. Edukasyon sa pagpapakatao 2: Quarter 2 - Module 1: Batang Magiliwin at Palakaibigan. 2. Edukasyon sa pagpapakatao 2: Quarter 2 - Module 2: Lahat Tayo ay Mahalaga. 3. Edukasyon sa pagpapakatao 2: Quarter 2 - Module 3: Mga Magalang na Pananalita. 4. Edukasyon sa pagpapakatao 2: Quarter 2 - Module 4: Paggawa ng Mabuti sa Kapuwa. 5. Edukasyon sa pagpapakatao 2: Quarter 2 - Module 5: Malasakit sa kasapi ng Paaralan at Pamayanan.
Objective
1. Makapagpapakita ng pagkamagiliwin at pagkapalakaibigan na may pagtitiwala sa mga sumusunod:
- kapitbahay - panauhin/bisita
- kamag-anak - bagong kakilala
- kamag-aral - taga-ibang lugar
2. Nakapagbabahagi ng sarili sa kalagayan ng kapuwa tulad ng:
a.antas ng kabuhayan
b.pinagmulan
c. pagkakaroon ng kapansanan
3. Nakagagamit ng magalang na pananalita sa kapwa bata at nakatatanda.
4. nakapaglalahad na ang paggawa ng mabuti sa kapuwa ay pagmamahal sa sarili.
5. Nakatutukoy ng mga kilos at gawaing nagpapakita ng pagmamalasakit sa mga kasapi ng paaralan at pamayanan.
6. Nakapagpapakita ng pagmamalasakit sa mga kasapi ng paaralan at pamayanan sa iba’t ibang paraan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mahal Ko Kapwa Ko
Educators, Learners
Nakapagbabahagi ng sarili sa kalagayan ng kapwa tulad ng antas ng kabuhayan pinagmulan pagkakaroon ng kapansanan Nakagagamit ng magalang na pananalita sa kapwa bata at nakatatanda Nakapaglalahad na mahalaga ang paggawa ng mabuti sa kapwa Nakapaglalahad na mahalaga ang paggawa ng mabuti sa kapwa Nakapagpapakita ng pagmamalasakit sa kasapi ng paaralan at pamayanan sa iba't-ibang paraan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

7.01 MB
application/x-zip-compressed