Self-Learning-Modules - Quarter 2 Music: Grade 2, Modules 1- 4

Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 July 5th

Description
Contents: 1. Music 2: Quarter 2 - Module 1: Himig ng Musika. 2. Music 2: Quarter 2 - Module 2: Anyo ng Musika. 3. Music 2: Quarter 2 - Module 3: Hugis ng himig. 4.Music 2: Quarter 2 - Module 4: Linyang Musikal.
Objective
1. Makikilala ang tamang taas ng tono o pitch:
mataas na tono (so);
mababang tono (mi);
mas mataas na tono (la);
mas mababang tono (re). (MU2ME-IIa-1)
2. Makakatugong sa tamang pagtaas at pagbaba ng tono sa pamamagitan ng paggalaw ng katawan,pag- awit o pagtugtog ng instrumento.
3. Pagpapakitang hugis ng himig (melodic contour) sa pamamagitan ng:
a. paggalaw ng katawan (body staff)
b. pagsulat ng mga linyang musical sa papel man o sa hangin (melodic line at line notation)
4. Pag-awit ng mga awiting pambata sa tamang tono.
5. maipapakita ninyo ang simula, katapusan at pag-uulit ng isang awit sa pamamagitan ng kilos o galaw, tunog mula sa tinig ng tao at instrumento.
6. makikilala ninyo ang mga linyang musikal kung magkatulad at di-magkatulad.

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Music
Form Texture
Educators, Learners
Identifies musical lines as similar and dissimilar with movements and with the use geometric shapes or objects Creates melodic introduction and ending of songs Creates a rhythmic introduction and ending of songs Identifies musical texture with recorded music: melody with a single instrument or voice; single melody with accompaniment; two or more melodies sung or played together at the

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

2.58 MB
application/x-zip-compressed