Pagtukoy ng mga Kilos at Gawaing Nagpapakita ng Pagmamalasakit sa mga Kasapi ng Paaralan at Pamayanan

Modules  |  PDF


Published on 2023 February 28th

Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Martha M. Maloc mula sa Roadside Elementary School, Distrito ng Lubuagan, Dibisyon ng Kalinga at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ito ay nakalaan para sa mga mag-aaral ng ikalawang baitang at layunin ito na matukoy ang mga kilos at gawaing nagpapakita ng pagmamalasakit sa mga kasapi ng paaralan at pamayanan.
Objective
Nakatutukoy ng mga kilos at gawaing nagpapakita ng pagmamalasakit sa mga kasapi ng paaralan at pamayanan

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mahal Ko Kapwa Ko
Learners
Nakapagpapakita ng pagmamalasakit sa kasapi ng paaralan at pamayanan sa iba't-ibang paraan

Copyright Information

Martha M. Maloc
Yes
SDO Kalinga, Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

737.01 KB
application/pdf