Self Learning Module - Quarter 2 -Araling Panlipunan: Grade 3, Module 1-8

Learning Material, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 June 22nd

Description
Contents: 1. Araling Panlipunan 3-Module 1: Ang Pinagmulan ng mga Lalawigan sa Kinabilangang Rehiyon. 2. Araling Panlipunan 3-Module 2: Mga Patuloy na Pagbabago ng Ating Lalawigan at sa Kinabibilangang Rehiyon. 3. Araling Panlipunan 3-Module 3: Ang Pamumuhay ng mga Tao at Makasaysayang Kuwento sa Kinabibilangang Rehiyon. 4. Araling Panlipunan 3-Module 4: Ang mga Natatanging Simbolo at Sagisag ng Ating Lalawigan. 5. Araling Panlipunan 3-Module 5: Ilang Simbolo at Sagisag na Nagpapakilala sa Iba’t Ibang Lalawigan ng Rehiyon. 6. Araling Panlipunan 3-Module 6: Opisyal na Himno at Iba Pang Sining sa Sariling Lalawigan at Rehiyon. 7. Araling Panlipunan 3-Module 7: Ang mga Bayani at ang Kanilang Naiambag sa Sariling Lalawigan at Rehiyon. 8. Araling Panlipunan 3-Module 8: Ako at ang Katangi-tanging Lalawigan sa Kinabibilangang Rehiyon.
Objective
Objectives:
1. nasusuri ang kasaysayan ng kinabilangang rehiyon (MELC AP3KLR-IIa-b-1); at
2. natutukoy ang kasaysayan ng pagbuo ng sariling lalawigan ayon sa batas.
3. natatalakay ang mga pagbabago at nagpapatuloy sa sariling lalawigan at kinabibilangang rehiyon MELC – (AP3KLR-IIc-2)
4. naiuugnay sa kasalukuyang pamumuhay ng mga tao ang kuwento ng mga makasaysayang pook o pangyayaring nagpapakilala sa sariling lalawigan at ibang panglalawigan ng kinabibilangang rehiyon. AP3KLR-IId3
5. natatalakay ang kahulugan ng ilang simbolo at sagisag ng sariling lalawigan at rehiyon – MELC -AP3KLR-IIe.
6. naihahambing ang ilang simbolo at sagisag na nagpapakilala ng iba’t ibang lalawigan o lungsod sa rehiyon (AP3KLR- IIf-5).
7. natatalakay ang kahulugan ng “official hymn” at iba pang sining na nagpapakilala ng sariling lalawigan at rehiyon (AP3KLR-IIg-6).
8. natutukoy ang mga katangian ng isang bayani;
● naisa-isa ang mga kinikilalang bayani at mamamayan sa sariling lalawigan at rehiyon; at
● napahahalagahan ang mga naiambag ng mga kinikilalang
bayani at mga kilalang mamamayan ng sariling lalawigan at rehiyon (MELC -AP3KLR-IIh-i-7).
9. nabigyang-halaga ang katangi-tanging lalawigan sa kinabibilangang rehiyon (MELC- AP3KLR-IIj-8).

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Araling Panlipunan
Ang Mga Lalawigan sa Aking Rehiyon Ang Mga Kwento ng Mga Lalawigan sa Sariling Rehiyon Ang Pagkakakilanlang Kultural ng Kinabibilangang Rehiyon
Educators, Learners
Nasasabi ang kahulugan ng mga simbolo na ginagamit sa mapa sa tulong ng panuntunan ei katubigan kabundukan etc Natatalakay ang mga pagbabago at nagpapatuloy sa sariling lalawigan at kinabibilangang rehiyon Natatalakay ang kahulugan ng ilang simbolo at sagisag ng sariling lalawigan at rehiyon Naihahambing ang ilang simbolo at sagisag na nagpapakilala ng ibat ibang lalawigan sa sariling rehiyon Natatalakay ang kahulugan ng official hymn at iba pang sining na nagpapakilala ng sariling lalawigan at rehiyon Naipagmamalaki ang mga bayani ng sariling lalawigan at rehiyon Nakasusulat ng payak na kwento 12 talata tungkol sa lalawigan sa kinabibilangang rehiyon na naging katangitangi para sa sarili Nasusuri ang papel na ginagampanan ng kultura sa pagbuo ng pagkakakilanlan ng sariling lalawigan at rehiyon Nakagagawa ng isang payak na mapang kultural na nagpapakilala ng kultura ng ibat ibang lalawigan sa rehiyon

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

8.17 MB
application/x-zip-compressed