Manunggul: Ang Paglalakbay sa Kabilang Buhay

Storybooks


Published on 2024 April 22nd

Description
Identify real or make-believe, fact or non-fact images.: EN6VC-IIIa-6.2 Evaluate narratives based on how the author developed the elements : EN6RC-Ig-2.24.1 Compose a persuasive essay on self-selected topic. : EN6WC-IVb-2.2 ESP Nakapagsusuri nang mabuti sa mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari. Napatutunayan na nagpapaunlad ng pagkatao ang ispiritwalidad. Hal. pagpapaliwanag na ispiritwalidad ang pagkakaroon ng mabuting pagkatao anuman ang paniniwala; pagkakaroon ng positibong pananaw, pag-asa, at pagmamahal sa kapwa at Diyos.: EsP6PKP- Iai– 37: FILIPINO: Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang / nabasang pabula, kuwento, tekstong pang-impormasyon at usapan. : F6PN-Ia-g-3.1, F6PN-Ia-g-3.1, F6PB-Ic-e-3.1.2, F6PN-Ia-g-3.1 Makapagbibigay ng hinuha sa kalalabasan : F6PN-Id-e-12, F6PB-IIIf-24 ng mga pangyayari bago, habang at matapos ang pagbasa. ART: Creates a digital painting similar with the Masters’ (e.g., Van Gogh, Amorsolo, etc.) in terms of style, theme, etc. : A6PR-IIc
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
English
Vocabulary Development
Learners
-

Copyright Information

Daniel C. Tabinga, Jr.
Yes
DepEd MIMAROPA Regional Office
Use, Copy, Print

Technical Information