Pagbibigay ng Angkop na Pamagat at Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaskyon sa Isang Napakinggang Balita, Isyu o Usapan

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 September 25th

Description
Sa modyul na ito ay matututuhan ang maging responsible sa pakikipagtalastasan gamit ang makabagong pamamaraan.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Filipino
Pakikinig
Learners
Naibibigay ang
paksa ng
napakinggang
kuwento/usapan

Copyright Information

NIXON C. ELAHE
Yes
DepEd CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

643.67 KB
application/pdf
21