Self-Learning Module- Quarter 1 - MTB-MLE: Grade 3, Modules 1 to 11

Learning Material, Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 May 23rd

Description
Contents: 1. MTB-MLE 3: Quarter 1- Module 1: Iispel Mo! 2. MTB-MLE 3: Quarter 1- Module 2: I-rap Mo! 3. MTB-MLE 3: Quarter 1- Module 3: Nabibilang Mo Ba? 4. MTB-MLE 3: Quarter 1- Module 4: Idetalye Mo! 5. MTB-MLE 3: Quarter 1- Module 5: Tandaan Mo! 6. MTB-MLE 3: Quarter 1- Module 6: Panlapi at Salitang-Ugat: Usisain! 7. MTB-MLE 3: Quarter 1- Module 7: Sana All. 8. MTB-MLE 3: Quarter 1- Module 8: Ramdam Mo Ba? 9. MTB-MLE 3: Quarter 1- Module 9: Sobra Naman Yan! 10. MTB-MLE 3: Quarter 1- Module 10: Yariin Mo! 11. MTB-MLE 3: Quarter 1- Module 11: I-Ekspres Mo!
Objective
1. nakasusulat ng salitang may wastong pagbabaybay
mula sa hanay ng mga salita sa nabasang seleksyon
(MT3F-I-i-1.6)
2. nakasusulat ng tula, bugtong, chant at rap
(MT3C-Ia-e-2.5)
3. nakikilala ang kaibahan ng pamilang at di-pamilang
na pangngalan (MT3G-Ia-c-4.2)
4. nakasusulat ng detalye mula sa kuwentong binasa
(MT3RC-Ia-b-1.1.1)
5. nagagamit nang wasto ang mga tandang pamilang sa
di-mabilang na mga pangngalan (MT3G-Ia-c-1.2.1)
6. nagagamit ang kombinasyon ng panlapi at salitang-ugat
bilang gabay sa pagkuha ng kahulugan ng salita
(MT3VCD-Ice-1.5)
7. nagagamit ang mga ekspresyong gusto at umaasa na
angkop sa antas ng baitang upang maiugnay/maipakita
ang sariling tungkulin (MT3OL-Id-e-3.4)
8. nakikilala at nagagamit ang di-kongkreto o abstrak na
pangngalan (MT3G-Id-e-2.1.4)
9. nakikilala ang mga pagwawangis o metapora
(metaphor), pagsasatao o personipikasyon
(personification), at eksaherasyon o pagmamalabis
(hyperbole) sa pangungusap
10. nakasusulat nang maayos ng iba’t ibang uri ng
pangngusap: payak, tambalan, at hugnayan
(MT3G-Ih-i-6.1)
11. nakikilala ang mga idyomatikong ekspresyon sa
pangungusap (MT3G-Ih-i-6.1)

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Mother Tongue
Oral Language Spelling Composing Grammar Awareness
Educators, Learners
Participates actively during class sharing on familiar topics by making comments and asking questions using complete sentences/ paragraphs. Correctly spells the words in the list of vocabulary words and the words in the selections read Constructs
sentences
observing
appropriate
punctuation
marks. Reads grade level texts with appropriate intonation, expression, and punctuation cues when applicable. Writes poems, riddles, chants, and raps. Observes the conventions of writing in composing a paragraph, and journal entries

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

10.81 MB
application/x-zip-compressed