Filipino 5 Ikaapat na Markahan – Modyul 4 Nagagamit ang Uri ng Pangungusap sa Pagsulat ng lagom o buod ng tekstong Napakinggan

Self Learning Module  |  PDF
Description
Filipino 5 Ikaapat na Markahan – Modyul 4 Nagagamit ang Uri ng Pangungusap sa Pagsulat ng lagom o buod ng tekstong Napakinggan
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Filipino
Pakikinig
Learners
Nakapagbibigay
ng angkop na
pamagat ng
tekstong
napakinggan

Copyright Information

Aimee R. Lubapis, Aileen L. Buisa
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

501.90 KB
application/pdf