Paggamit ng Iba’t - Ibang Uri ng Pangungusap sa Pakikipanayam at Pagkilatis sa Produkto

Self Learning Module  |  PDF
Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Florinda B. Anilom mula sa Rizal CS-Cadao Site at ito'y naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon ng Pilipinas. Ito ay nakalaan para sa mga mag-aaral ng ika-limang baitang at nakatuon sa pagpapamalas ng kakayahan sa mapanuring pagbasa sa iba’t ibang uri ng pangungusap, pag-unawa sa mga ito at napalalawak ang talasalitaan.
Objective
1. Nagagamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap sa pakikipanayam/ pang interview 2. Nakikilatis ang produkto gamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap.
3. Napapahalagahan ang paggamit ng iba’t ibang uri ng pangungusap sa pakikipanayam;

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Filipino
Pagsasalita
Learners
Nagagamit ang
iba’t ibang uri ng
pangungusap
sa
pakikipanayam/
pag-iinterview

Copyright Information

Florinda B. Anilom
Yes
SDO Kalinga, Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

577.65 KB
application/pdf