Ako ay Kasapi ng Isang Paaralan at Komunidad

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 January 19th

Description
This worksheet is an output of the division initiated Contextualized Learning-Instruction Kit (CLIK) project of the Division of Puerto Princesa City.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Komunidad (PKom)
Learners
Naikukuwento ang mga naging karanasan bilang kasapi ng komunidad.

Copyright Information

: Preciosa D. Daganta, April D. Flores, Claire D. Immaculata, Annalyn P. Sayang
Yes
Division of Puerto Princesa City-Learning Resource Management Section (LRMS)
Use, Copy, Print

Technical Information

2.12 MB
application/pdf
16