Pagmamahal sa mga Kasapi ng Pamilya

Learning Material  |  PDF


Published on 2024 February 5th

Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Ginang Noemi L. Bakidan mula sa Balatoc Elementary School, Pasil District, Division of Kalinga at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ang modyul na ito ay isinulat upang matugunan ang iba’t ibang paraan ng pagkatuto ng isang mag-aaral. Hangad ng modyul na ito na maipamamalas ang pag unawa sa kahalahgahan ng pakikilahok sa larangan ng isport at iba pang programang pampaaralan. May mga kwentong buhay na babasahin ninyo upang lalong maunawaan ang kahalagahan ng pagtiwala sa sarili na sumali sa mga paligsahan sa pamayanan at sa mga programang pampaaralan.
Objective
pagsunod nang maayos sa mga utos/kahilingan.
pagmamano/paghalik.
paggamit ng magagalang na may pananalita.
pagsasabi ng mga salitang may pagmamahal.
pakikinig sa mungkahi ng mga magulang at iba pang kaanak.
pagpapakita ng interes sa iniisip at ginagawa ng ga nakatatanda at iba pang miyembro nag pamilya.

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Pamayanan ( PPam )
Learners
Naikukuwento ang mga ginagawa ng pamilya nang sama-sama - nailalarawan ang nagagawa ng mga tagapag-alaga ng nanay, tatay, lolo, lola, atbp.

Copyright Information

Lammao Bakidan (noemibakidan) - Balatoc Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division Office of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

557.27 KB
application/pdf