Mga Proyektong Nagpapaunlad ng Natatanging Pagkakakilanlan ng Komunidad

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 July 19th

Description
Ang materyal na ito ay proyekto ng CID-LRMS, Dibisyon ng Kalinga at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Basic Education Curriculum. Ang materyal na ito ay isinulat ni Jocelyn I. Pasong ng Magaogao Elementary School, Northern Pinukpuk District. Ito ay nagsisilbing gabay para sa mga mag-aaral ng ikalawang Baitang upang matukoy ang mga proyektong nagpapaunlad o nagsusulong ng natatanging pagkakakilanlan o identidad ng komunidad.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Pagkilala sa Komunidad
Learners
Nasasabi na ang bawat bata ay may kinabibilangang komunidad

Copyright Information

Jocelyn I. Pasong
Yes
Department of Education- Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.29 MB
application/pdf