Kinapateg ti Pagadalan

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 July 1st

Description
This Learning Material is a property of the Department of Education - CID, Schools Division of Apayao - CAR. It aims to improve learners’ performance specifically in Araling Panlipunan.
Objective
Naipaliliwanag ang kahalagahan ng paaralan sa
sariling buhay at sa pamayanan o komunidad

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagpapahalaga sa Paaralan
Learners
Nabibigyang katwiran ang pagtupad sa mga alituntunin ng paaralan

Copyright Information

Sheryl Razalan (sheryl.razalan) - San Isidro Norte ES, Apayao, CAR
Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

1.29 MB
application/pdf