Filipino 5 Ikaapat na Markahan – Modyul 4 Nagagamit ang Uri ng Pangungusap sa Pagsulat ng lagom o buod ng tekstong Napakinggan

Self Learning Module  |  PDF
Description
Filipino 5 Ikaapat na Markahan – Modyul 4 Nagagamit ang Uri ng Pangungusap sa Pagsulat ng lagom o buod ng tekstong Napakinggan
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Filipino
Pakikinig
Learners
Naibibigay ang
paksa ng
napakinggang
kuwento/usapan

Copyright Information

Aimee R. Lubapis, Aileen L. Buisa
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

501.91 KB
application/pdf