Music 4 Ikalawang Markahan – Modyul 2 Kinikilala ang pangalan ng tono sa G-clef staff kabilang ang ledger lines at puwang sa ibaba ng middle C

Self Learning Module  |  PDF
Description
Music 4 Ikalawang Markahan – Modyul 2 Kinikilala ang pangalan ng tono sa G-clef staff kabilang ang ledger lines at puwang sa ibaba ng middle C
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Music
Dynamics
Learners
Recognizes the use of the symbol p piano and f forte in a musical score

Copyright Information

Pauline B. Lapaz
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

794.74 KB
application/pdf