Ang Mabuting Pakikipag-ugnayan ng Sariling Pamilya sa iba pang Pamilya sa Lipunang Pilipino

Learning Material  |  ZIP


Published on 2022 October 4th

Description
Ang modyul na ito ay isang proyekto ng Curriculum Implementation Division particular ang Learning Resource Management and Development Unit, Kagawaran ng Edukasyon, Schools Division ng CAR bilang tugon sa pagpapatupad ng K-12 Kurikulum. Naglalayon itong mapataas ang performans ng mga mag-aaral particular sa Araling Panlipunan.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagkilala sa mga Kasapi ng Pamilya
Learners
Naihahambing ang kwento ng sariling pamilya at kwento ng pamilya ng mga kamagaral

Copyright Information

JUDITH K. MOLINTAS
Yes
DepEd-CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

725.50 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
21