G-CLEF, PITCH NAMES AT DALOY NG MELODIYA

Learning Material  |  PDF


Published on 2023 January 19th

Description
Ang modyul na ito ay nadisenyo para malinang ang iyong mga kaalaman, pag -unawa at kasanayan upang maging lubos ang iyong kamalayan sa musika. Layunin ng modyul na ito na makilala ang kahulugan ng pitch name sa bawat linya at espasyo ng G-Clef staff at matukoy ang daloy ng melodiya.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Music
Melody
Learners
Identify the pitch names of notes on the ledger lines and spaces below the gclef staff middle c and d

Copyright Information

DECKY M. BELOKEN
Yes
DepEd CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

1.04 MB
application/pdf
23