Ang Pagkakaiba ng Sex sa Gender

Learning Material  |  PDF


Published on 2023 January 25th

Description
Ang modyul na ito ay nilikha upang gabayan at matulungan ka sa pagpapalawak ng iyong kaalaman tungkol sa Sex at Gender.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Health
Growth and Development
Learners
Accepts changes as a normal part of growth and development

Copyright Information

JONNALYN T. NARCISO
Yes
DepEd CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

646.30 KB
application/pdf
22