Konsepto at Katangian ng Kabihasnan

Modules  |  PDF


Published on 2021 March 12th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa pagtatalakay ng konsepto ng kabihasnan at mga katangian nito .
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Araling Panlipunan
Paghubog ng Sinaunang Kabihasnan sa Asya
Learners
Nabibigyang kahulugan ang konsepto ng kabihasnan at nailalahad ang mga katangian nito

Copyright Information

Xandrecks T. Kinao
Yes
DepEd Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

738.99 KB
application/pdf