Filipino 5 Ikatlong Markahan – Modyul 2 Pagsusunod-sunod ng mga Pangyayari sa Tekstong Napakinggan, Pagbubuo ng mga Tanong Matapos Napakinggan ang Isang Salaysay, at Pag-uulat tungkol sa Napanood

Self Learning Module  |  PDF
Description
Filipino 5 Ikatlong Markahan – Modyul 2 Pagsusunod-sunod ng mga Pangyayari sa Tekstong Napakinggan, Pagbubuo ng mga Tanong Matapos Napakinggan ang Isang Salaysay, at Pag-uulat tungkol sa Napanood
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Filipino
Pakikinig
Learners
Napagsusunodsunod
ang mga
pangyayari sa
tekstong
napakinggan
(kronolohikal na
pagsusunodsunod
)

Copyright Information

Ronan Dick E. Alceso
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

630.81 KB
application/pdf