Pagbibigay Wakas sa Binasang Kuwento

Modules  |  PDF


Published on 2022 April 22nd

Description
Ang modyul na ito ay naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Isinulat ito ni Mayflor S. Turales mula sa Liwan East ES, Distrito ng Rizal, Dibisyon ng Kalinga. Nakalaan ito para sa mga mag-aaral ng ikatlong baitang at nakapokus sa pagbibigay wakas sa binasang kuwento.
Objective
1. natutukoy ang paraan ng pagbibigay ng wakas;
2. nakapagbibigay ng wakas sa binasang kuwento; at
3. nakasusulat ng wakas ng kuwento.

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Filipino
Pagbasa (Pag-unawa sa Binasa)
Learners
Nakapagbibigay ng wakas mula sa binasang kuwento

Copyright Information

MAYFLOR SUMBAD (mayflor.sumbad001) - Liwan East Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

658.01 KB
application/pdf