Mga Salitang may Diptonggo

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 July 18th

Description
Ang materyal na ito ay proyekto ng CID-LRMS, Dibisyon ng Kalinga at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Basic Education Curriculum. Ito ay isinulat ni Marlene A. Daligdig mula sa Paaralang Elementarya ng Anonang, Distrito ng Rizal. Ang modyul na ito ay nakalaan para sa mga mag-aaral ng Ikalawang Baitang. Ginawa ang modyul na ito upang matutunan o magsilbing daan upang malinang ang kaalaman tungkol sa pagkilala at wastong pagbigkas ng mga salitang may diptonggo.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Filipino
Pagbasa: palabigkasan at pagkilala sa salita (phonics and word recognition)
Learners
Nasasabi ang
pagkakatulad
at pagkakaiba
ng mga
pantig/salita

Copyright Information

Marlene Daligdig (marlene.daligdig) - Anonang Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education- Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.21 MB
application/pdf