Dagiti Nagbalbaliwan iti Ili

Modules  |  PDF


Published on 2021 May 26th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa Araling Panlipunan.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Ang Kwento ng Pinagmulan ng Aking Komunidad
Learners
Naiuugnay ang mga pagbabago sa pangalan ng sariling komunidad sa mayamang kuwento ng pinagmulan nito

Copyright Information

Florian R. Licudine
Yes
DepEd-SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

923.59 KB
application/pdf