Kinabaknang ti Daga ken Danum iti Komunidad ko

Activity Sheets  |  PDF


Published on 2019 November 12th

Description
Ang Kagamitan ito ay para sa mga mag-aaral ng Ikalawang Baitang. Natatalakay dito ang mga produkto at mga kaugnay na hanapbuhay na nalilikha mula sa likas yaman ng komunidad
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Pamumuhay sa Komunidad
Learners
Natatalakay ang mga produktong at mga kaugnay na hanapbuhay na nalilikha mula sa likas yaman ng komunidad

Copyright Information

Famela D. Cabiao
Yes
SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

1.83 MB
application/pdf