Nailalahad ang mga pagbabago sa sariling komunidad (Heograpiya, Politika, Ekonomiya, Sosyo-Kultural)

Learning Material  |  PDF


Published on 2023 January 15th

Description
Tinatalakay ang pag-unawa sa pinagmulan ng sariling komunidad at ang mga pagbabago sa sariling komunidad sa aspetong heograpikal (katangiang pisikal), politikal (pamahalaan), ekonomikal (hanapbuhay/kabuhayan) at sosyo-kultural.
Objective
Nailalahad ang mga pagbabago sa sariling komunidad a.heograpiya (katangiang pisikal) b. politika (pamahalaan) c. ekonomiya (hanapbuhay/kabuhayan) d. sosyo-kultural

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Ang Kwento ng Pinagmulan ng Aking Komunidad
Learners
Naiuugnay ang mga pagbabago sa pangalan ng sariling komunidad sa mayamang kuwento ng pinagmulan nito Nasasabi ang pinagmulan at pagbabago ng sariling komunidad sa pamamagitan ng timeline at iba pang graphic organizers Nakagagawa ng maikling salaysay ng mga pagbabago sa sariling komunidad sa ibat ibang aspeto nito katulad ng uri ng transportasyon pananamit libangan atbp sa pamamagitan ng ibatibang sining ei pagguhit paggawa ng simpleng graf pagkuwento atbp Nailalarawan ang dami ng tao sa sariling komunidad sa pamamagitan ng simpleng graf Nakasusuri ng pagkakaiba ng kalagayan ng kapaligiran ng sariling komunidad ei mga anyong lupa at tubig ngayon at noon Nailalarawan ang pagkakakilanlang kultural ng aking komunidad Naihahambing ang katangian ng sariling komunidad sa iba pang komunidad tulad ng likas na yaman produkto at hanapbuhay kaugalian at mga pagdiriwang atbp

Copyright Information

Merlina Z. Fiesta
Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

256.30 KB
application/pdf