Pinagmulan Ng Sariling Komunidad Batay Sa Mga Kwento Ng Nakatatanda

Modules  |  PDF


Published on 2021 May 8th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa pagsasalaysay ng pinagmulan ng sariling komunidad batay sa pagtatanong at pakikinig sa mga kwento ng mga nakatatanda sa komunidad
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Ang Kwento ng Pinagmulan ng Aking Komunidad
Learners
Naiuugnay ang mga pagbabago sa pangalan ng sariling komunidad sa mayamang kuwento ng pinagmulan nito

Copyright Information

Rhea Mae B. Gayyad
Yes
DepEd-SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

439.14 KB
application/pdf