Ang Konsepto ng Pamilya Batay sa Bumubuo Nito

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 July 19th

Description
Ang materyal na ito ay proyekto ng CID-LRMS, Dibisyon ng Kalinga at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Basic Education Curriculum. Ito ay isinulat ni Zynalyne H. Lingayo mula sa Pinkupuk Central School, Southern Pinukpuk District. Ito ay nakalaan para sa mga mag-aaral ng Ikalawang Baitang. Ang modyul na ito ay naglalaman ng iba’t ibang gawain tungkol sa mga iba’t ibang konsepto ng pamilya batay sa mga bumubuo nito.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Pagiging Kabahagi ng Komunidad
Learners
Naiuugnay ang pagbibigay serbisyo paglilingkod ng komunidad sa karapatan ng bawat kasapi sa komunidad

Copyright Information

ZYNALYNE LINGAYO (zynalyne.lingayo001) - Pinukpuk Central School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education- Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.79 MB
application/pdf