Tekstong Impormatibo at deskriptibo : Activity Sheets in Filipino 11

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 January 6th

Description
Discusses the text informative and text description that will help students develop the ability to present the importance of texts in different life-terms, share the nature and nature of different texts read, determine the meaning and nature of texts discussed, and create their own example of informative text and text description.
Objective
Natutukoy ang paksang tinatalakay sa tekstong binasa.
Naibabahagi ang katangian at kalikasan ng tekstong binasa.
Naibabahagi ang katangian at kalikasan ng tekstong binasa.
Naiuugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa binasang teksto sa sariling pamilya, komunidad, bansa, at daigdig.

Curriculum Information

K to 12
Grade 11
Mga Uri ng Teksto
Learners
Naibabahagi ang katangian at kalikasan ng iba’t ibang tekstong binasa Nakasusulat ng ilang halimbawa ng iba’t ibang uri ng teksto Naiuugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa binasang teksto sa sarili, pamilya, komunidad, bansa, at daigdig

Copyright Information

Ellein P. Bigornia
Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

284.26 KB
application/pdf