Globalisasyon, Konsepto at Anyo (Modyul 1)

Modules  |  PDF


Published on 2021 May 8th

Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Manuel M. Dela Peña, Jr. mula sa Malagnat National High School, Distrito ng Northern Pinukpuk, Dibisyon ng Kalinga. Ito ay naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Basic Education Curriculum. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawain ay matututunan ng mga mag-aaral sa Ika-sampung baitang ang tungkol sa mga dahilan, dimension at epekto ng globalisasyon.
Objective
1. Nasusuri ang dahilan, dimensyon at epekto ng ng globalisasyon.
2. Naiuugnay ang iba’t ibang perspektibo at pananaw ng globalisasyon
bilang isyung panlipunan.
3. Nasusuri ang implikasyon ng iba’t ibang anyo ng globalisasyon sa
lipunan.
4. Napahahalagahan ang ibat ibang tugon sa pagharap sa epekto ng
globalisasyon

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Araling Panlipunan
Kahalagahan ng Pagaaral ng mga Kontemporaryong Isyu
Learners
Naipaliliwanag ang pangkasaysayan pampulitikal pangekonomiya at sosyokultural na pinagmulan ng globalisayon

Copyright Information

Manuel M. Dela Peña, Jr.
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.29 MB
application/pdf