Modyul sa AP Baitang 2 Mandaluyong, Ang "Puso ng Kalakhang Manila"

Teacher's Guide, Modules  |  PDF


Published on 2020 May 6th

Description
Ang Module na ito ay makatutulong sa mga guro sa kanilang pagtuturo batay sa pinagmulan ng komunidad
Objective
1. Ang Module na ito ay makatutulong sa mga guro sa kanilang pagtuturo batay sa pinagmulan ng komunidad
2. Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng kabatiran patungkol sa kasaysayan at mga bantayog at makasaysayang pook sa kanilang komunidad
3. Ang Module ay maaaring gamiting pagsasanay ng mga mag-aaral sa Ikalawang Baitang

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Ang Kwento ng Pinagmulan ng Aking Komunidad
Educators, Learners
Nasasabi ang pinagmulan at pagbabago ng sariling komunidad sa pamamagitan ng timeline at iba pang graphic organizers Naiuugnay ang mga sagisag natatanging istruktura bantayog ng mga bayani at mga mahahalagang bagay na matatagpuan sa komunidad sa kasaysayan nito

Copyright Information

Jovy A.Swing
Yes
SDO Mandaluyong City
Use, Copy, Print

Technical Information

1.76 MB
application/pdf
9 pages