Contextualized Learning - Instruction Kit (CLIK) Filipino sa Piling Larang (Akademik) - Modyul 2 Abstrak

Modules  |  PDF


Published on 2022 January 12th

Description
This Module is an output of SDO Puerto Princesa City Initiated Project ( Contextualized Learning-Instruction Kit, CLIK ) through Learning Resource Management Section (LRMS) under Curriculum Implementation Division (CID).
Objective
1. Naiisa-isa ang kahulugan, kalikasan, at katangian ng Abstrak;
2. Nasusuri ang maayos na pagsulat ng Abstrak ayon sa ibibigay na rubric; at
3. Nakabubuo ng halimbawang Abstrak batay sa masinop na paghahanay ng mga kinakailangang impormasyon

Curriculum Information

K to 12
Grade 11
Kahulugan, kalikasan, at katangian ng pagsulat ng sulating akademik
Learners
. nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik kaugnay ng kahulugan, kalikasan, at katangian ng iba’t ibang anyo ng sulating akademiko

Copyright Information

Jerson Q. Orbiso
Yes
Division of Puerto Princesa City-Learning Resource Management Section (LRMS)
Use, Copy, Print

Technical Information

1.35 MB
application/pdf
31