Paggalang Sa Ideya o Suhestyon ng Kapwa Tungkol Sa Mga Pangyayari

Learning Material  |  PDF


Published on 2020 June 14th

Description
Ang modyul na ito sa Edukasyon Sa Pagpapakatao ay para sa mga mag-aaral sa ikaanim na baitang. Ang mga araling dito ay nagpapahayag ng tungkol sa Pakikipagkapwa-tao at itinuturo ito sa Ikalawang Markahan ng taon. Sa katapusan ng modyul na ito, inaasahang matukoy, masuri, maisagawa at maipaliwanag ng mga mag-aaral ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng mga desisyon ng mga bagay na may kinalaman sa pangyayari.
Objective
1. Natutukoy ang tamang hakbang sa pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na may kinalaman sa pangyayari.
2. Nasusuri ang mga bagay na may kinalaman sa pangyayari.
3. Naisagawa ang tamang hakbang sa pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na may kinalaman sa pangyayari.
4. Naipapaliwanag tamang hakbang sa pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na may kinalaman sa pangyayari.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pakikipagkapwatao
Learners
Naipakikita ang kahalagahan ng pagiging responsable sa kapwa

Copyright Information

Ma. Fe Nasayre (mafenasayre) - Spur 16 ES, Negros Occidental, Region VI - Western Visayas
Yes
LRMS, DepEd, Division of Negros Occidental
Use, copy, print, Use, Copy, Print

Technical Information

1.28 MB
application/pdf
15