Pagbuo Ng Desisyon Na Makabubuti Sa Mga Pangyayari

Learning Material  |  PDF


Published on 2020 June 13th

Description
Ang modyul na ito sa Edukasyon Sa Pagpapakatao ay para sa mga mag-aaral sa ikaanim na baitang. Ang mga araling dito ay nagpapahayag ng tungkol sa pananagutang pansarili at mabuting kasapi ng pamilya at itinuturo ito sa Unang Markahan. ng taon. Sa katapusan ng modyul na ito, inaasahang matutukoy, masusuri, maisagawa at maipaliwanag ng mga mag-aaral ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pangyayari o sitwasyon.
Objective
1. Natutukoy ang mga tamang hakbang na kailangan sa pagpapasya na may kinalaman sa pangyayari o sitwasyon.
2. Nasusuri ang mga tamang hakbang na kailangan sa pagpasya na may kinalaman sa pangyayari o sitwasyon.
3. Naipapaliwanag ang mga tamang hakbang na kailangan sa pagpasya na may kinalaman sa pangyayari o sitwasyon.
4. Naisagawa ang mga tamang hakbang na kailangan sa pagpasya na may kinalaman sa pangyayari o sitwasyon.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya
Learners
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya

Copyright Information

Ma. Grefe Magbanua (grefe) - Sibucao ES, Negros Occidental, Region VI - Western Visayas
Yes
LRMS, DepEd, Division of Negros Occidental
Use, copy, print, Use, Copy, Print

Technical Information

1.67 MB
application/pdf
15