Pagbuo Ng Desisyon Na Makabubuti Sa Sarili

Learning Material  |  PDF


Published on 2020 June 13th

Description
Ang modyul na ito sa Edukasyon Sa Pagpapakatao ay para sa mga mag-aaral sa ikaanim na baitang. Ang mga araling dito ay nagpapahayag ng tungkol sa pananagutang pansarili at mabuting kasapi ng pamilya at itinuturo ito sa Unang Markahan ng taon. Sa katapusan ng modyul na ito, inaasahang matutukoy, masusuri, maisagawa at maipaliwanag ng mga mag-aaral ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa sarili.
Objective
1. Natutukoy ang mga bagay na may kinalaman sa sarili
2. Nasusuri ang epekto ng mga bagay na may kinalaman sa sarili sa pagbuo ng desisyon
3. Naisasagawa ang tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang
desisyon na makabubuti sa sarili.
4. Naipapaliwanang ng mabuti ang tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa sarili.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya
Learners
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya

Copyright Information

Imelda Egca (medang1967) - Pucatod ES, Negros Occidental, Region VI - Western Visayas
Yes
LRMS, DepEd, Division of Negros Occidental
Use, copy, print, Use, Copy, Print

Technical Information

1.77 MB
application/pdf
19