Silay

Learning Material, Storybooks  |  PDF


Published on 2020 April 21st

Description
This Storybook Titled: Silay by Ricagen M. Orapa, is one of the products of the 1st edition of the 2017 National Competition for Storybook Writing.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
character and values development - social emotional development A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE) : Pagkilala ng Sarili at Pagpapahayag ng Sariling Emosyon (PSE) A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pag-unawa sa Emosyon ng Iba ( EI ) A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Paaralan (PAra) A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Komunidad (PKom) G. LANGUAGE, LITERACY AND COMMUNICATION (LL) : Attitude Towards Reading (ATR)
Educators, Learners
Nakikilala ang sarili. Nakikilala ang sarili ( gulang/ kapanganakan ) Nakikilala ang sarili ( gusto/di-gusto ) Nasasabi ang mga sariling pangangailangan nang walang pag-aalinlangan Naipapakita ang tiwala sa sarili na tugunan ang sariling pangangailangan nang mag-isa, halimbawa: maghugas ng kamay, kumain, magbihis, magligpit, tapusin ang gawaing nasimulan Naipakikita ang kahandaan na sumubok ng bagong karanasan Natutukoy ang kahalagahan ng pagpapakita ng positibong pag-uugali sa harap ng hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkatalo sa lato at iba pa. Nakikilala ang mga pangunahing emosyon (tuwa, takot, galit at lungkot ) Nagkakaroon ng kamalayan sa damdamin ng iba. Nakikilala ang mga tauhan ng paaralan at ang tungkulin nilang ginagampanan. Nailalarawan ang mga karanasan na may kinalaman sa pagtutulungan ng pamilya at paaralan. Natutukoy na ang bawat pamilya ay nabibilang sa isang komunidad. Listen attentively and react during story reading

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

12.76 MB
application/pdf