Ang Pangarap Ni Kruko

Learning Material, Storybooks  |  PDF


Published on 2020 April 21st

Description
This Storybook Titled: Ang Pangarap Ni Kruko by Mary Jane M. Tayamen, is one of the products of the 1st edition of the 2017 National Competition for Storybook Writing.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1, Grade 2, Grade 3
Mother Tongue, Edukasyon sa Pagpapakatao, Filipino, Music
Reading Comprehension kaalaman sa aklat at limbag (book and print knowledge) pag-unawa sa binasa Tungkulin Ko Sa Aking Sarili at Pamilya Mahal Ko Kapwa Ko Paggawa nang Mabuti Kinalulugdan ng Diyos Rhythm Tempo
Educators, Learners
Nakikilala ang sariling gusto interes potensyal kahinaan damdaminemosyon Naisasakilos ang sariling kakayahan sa ibat ibang pamamaraan pagawit pagsayaw pakikipagtalastasan Nakapaglalarawan ng ibat ibang gawain na maaaring makasama o makabuti sa kalusugan Nasasabi na nakatutulong sa paglinang ng sariling kakayahan ang wastong pangangalaga sa sarili Nakakikila ng mga gawaing nagpapakita ng pagkakabuklod ng pamilya tulad ng pagsasamasama sa pagkain pagdarasal pamamasyalpagkukuwentuhan ng masasayang pangyayari Nakapagpapahayag na tungo sa pagkakaisa ang pagsasamasama ng pamilya Nakatutukoy ang mga kilos at gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kasapi ng pamilya hal pagaalaga sa kasambahay pagaalaga sa nakababatang kapatid at kapamilyang maysakit Nakapagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa mga magulang Nakatutukoy ng mga wastong paraan ng pakikitungo sa mga kasambahay Nakapagpapakita ng pagmamahal sa pamilya at kapwa sa lahat ng pagkakataon lalo na sa oras ng pangangailangan Nakapagpapakita ng paggalang sa pamilya at sa kapwa sa pamamagitan ng pagmamanopaghalik sa nakatatanda bilang pagbati pakikinig habang may nagsasalita pagsagot ng po at opo paggamit ng salitang pakiusap at salamat Nakapagsasabi ng totoo sa magulang nakatatanda at iba pang kasapi ng maganak sa lahat ng pagkakataon upang maging maayos ang samahan kung saan papuntananggalingkung kumuha ng hindi kanya mga pangyayari sa paaralan na nagbunga ng hindi pagkakaintindihan kung gumamit ng computer sa paglalaro imbis na sa pagaaral Nakasusunod sa utos ng magulang at nakatatanda Nakapagdarasal nang mataimtim Nakasusunod sa mga gawaing panrelihiyon Nakapagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng kapwa Identifies the difference between sound and silence accurately Relates images to sound and silence within a rhythmic pattern Performs echo clapping Maintains a steady beat when chanting walking tapping clapping and playing musical instruments Claps, taps, chants, walks and plays musical instruments with an accurate rhythm in response to sound Creates simple ostinato patterns in groupings of 2s 3s and 4s through body movements Performs simple ostinato patterns on other sound sources including body parts Plays simple ostinato patterns on classroom instruments; sticks, drums, triangles, nails, coconut shells, bamboo, empty boxes, etc. Mimics animal movements: horse - fast; carabao - slow Demonstrates the basic concepts of tempo through movements Responds to varied tempo with movements or dance steps: slow movement with slow music; fast movement with fast music Relates tempo changes to movements Uses varied tempo to enhance poetry chants drama and musical stories Nababasa ang usapan, tula, talata, kuwento nang may tamang bilis, diin, tono, antala at ekspresyon. Nasasabi ang nilalaman ng aklat batay sa pabalat. Natutukoy ang pamagat, may-akda, tagaguhit ng aklat o kuwento. Nasusundan ang pagkakasulat ng teksto ayon sa estilo. Natutukoy ang salita at pangungusap sa isang talata. Natutukoy ang ugnayan ng teksto at larawan. Nakapagpapakita ng wastong pag-uugali sa pangangalaga sa sarili Note important details in grade level narrative texts read. Give the correct sequence of three events in a story read Infer the character feelings and traits in a story read. Identify the speaker in the story or poem read Relate story events to one’s experience. Predict possible ending of a story read. Note important details in grade level literary and informational texts read. Sequence events in an informational texts read. Infer important details from informational texts. Relate events to one’s experience Identify cause and/or effect of events in a texts read. Identify the problem and solution in the texts read

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

6.18 MB
application/pdf