Mga Produkto na Matatagpuan sa Lalawigan ng Kalinga

Activity Sheets  |  PDF


Published on 2019 November 29th

Description
Ang materyal na ito ay naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 curriculum. Ito ay para sa mga mag-aaral ng Grade 3 kung saan matutulungan sila na mas lalo pang bigyang halaga ang mga produkto tungo sa ika-uunlad ng lalawigan ng Kalinga
Objective
C-Nasasabi ang mga produkto ng bawat bayan sa lalawigan.
A- Nabibigyang halaga ang mga produkto ng Kalinga.
P - Naiguguhit ang mga produkto sa ating lalawigan

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Araling Panlipunan
Ekonomiya at Pamamahala
Learners
Naiisaisa ang mga produkto at kalakal na matatagpuan sa kinabibilangang rehiyon

Copyright Information

Marilou L. Antonio
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.92 MB
application/pdf