Pagsunod sa Panuto

Lesson Plan  |  DOCX


Published on 2019 December 16th

Description
Lesson Plan Topic: Pagsunod sa Panuto Subject and Grade Level: Filipino 2 Quarter: 1
Objective
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong binasa

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Filipino
Pagbasa: pag-unawa sa binasa
Educators
Nakasusunod
sa nakasulat
na panutong
may 1- 2
hakbang

Copyright Information

Catherine Mendoza (catherine.mendoza009@deped.gov.ph) - Manuel L. Quezon ES, Quezon City, NCR
Yes
Catherine T. Mendoza
Use, Print

Technical Information

173.68 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document