Pagsasanay Para sa Mag-aaral sa Araling Asyano "Sinaunang Kabihasnan sa Asya (Ilog San Sebastian de Magsungay: Lunduyan ng Sibilisasyong Bacolod)"

Learning Material  |  DOC


Published on 2018 December 16th

Description
Pagsasanay Para sa Mag-aaral sa Araling Asyano "Sinaunang Kabihasnan sa Asya (Ilog San Sebastian de Magsungay: Lunduyan ng Sibilisasyong Bacolod)" Kasama ng Pagsasanay na ito ay ang Patnubay ng Guro sa Araling Asyano "Sinaunang Kabihasnan sa Asya"
Objective
AP7 KSA – IIc – 1.4 Napaghahambing ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya (Sumer, Indus, Shang). 1. Natatalakay ang maikling kasaysayan ng Ilog Magsungay at
nasusuri ang uri ng pamumuhay ng mga mamamayan sa
kasalukuyan.

2. Nabibigyan nang pagpapahalaga ang kasaysayan ng Lambak
Ilog Magsungay sa pamamagitan ng paggawa ng campaign
poster-slogan.

3. Nailalahad at naipapaliwanag ng mga mag-aaral ang kanilang
gawang campaign poster-slogan at nabibigyan sila ng
pagkakataong maipakita ito sa mga taga-Magsungay.

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Araling Panlipunan
Paghubog ng Sinaunang Kabihasnan sa Asya
Learners
Nabibigyang kahulugan ang mga konsepto ng tradisyon pilosopiya at relihiyon

Copyright Information

farlene pretta (farlene.pretta) - Bacolod City National High School, Bacolod City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO - Bacolod City
Use, Copy, Print

Technical Information

1.39 MB
application/msword