Gawaing Pagsasanay para sa Mag-aaral: KAGALINGAN SA PAGGAWA sa Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao

Learning Material  |  DOCX


Published on 2018 November 27th

Description
Gawaing Pagsasanay para sa Mag-aaral: KAGALINGAN SA PAGGAWA. sa Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao: Kagalingan sa Paggawa kung saan naipaliliwanag na kailangan ang kagalingan sa paggawa at paglilingkod at paglilingkod upang maiangat ang sarili, mapaunlad ang ekonomiya ng bansa at mapasalamatan ang Diyos sa mga talentong Kanyang kaloob. (EsP9 KP-IIIh-10.3) Ito ay may kasamang Patnubay ng Gurio: KAGALINGAN SA PAGGAWA
Objective
Naipaliliwanag na kailangan ang kagalingan sa paggawa at paglilingkod at paglilingkod upang maiangat ang sarili, mapaunlad ang ekonomiya ng bansa at mapasalamatan ang Diyos sa mga talentong Kanyang kaloob. (EsP9 KP-IIIh-10.3)

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mga Kaugnay na Pagpapahalaga sa Paggawa
Learners
Naipaliliwanag na ang kagalingan sa paggawa at paglilingkod ay kailangan upang maiangat ang sarili mapaunlad ang ekonomiya ng bansa at mapasalamatan ang diyos sa mga talentong kanyang kaloob

Copyright Information

charito dajao (charito.dajao) - Bata National High School, Bacolod City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO - Bacolod City
Use, Copy, Print

Technical Information

812.02 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document